สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 0 453404583-4