• ผังรายการหลักของ สวท.สุราษฎร์ธานี F.M.95.5 MHz. 52 total views 8 recent views

    ผังรายการหลักประจำวัน แสดงให้เห็นถึงสัดส่วน รายละเอียดของรายการที่ถูกผลิตและเผยแพร่ออกอากาศ ประกอบด้วย ชื่อรายการ / รูปแบบรายการ (ประเภทรายการ ข่าว รายงานพิเศษ รายการสด/เทป...
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี 13 มิถุนายน 2566