พบ 40 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน "ปัจจัยสำคัญและนโยบายที่ทำให้คนไทยอยากออกไปใช้สิ... 20 recent views

  ผลสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขนาดสั้น หรือ Pulse Survey ในประเด็น "ปัจจัยสำคัญและนโยบายที่ทำให้คนไทยอยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565
  สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวรายงานพิเศษและบทความ 111 recent views

  ข่าวเจาะลึกทุกเหตุการณ์ปัจจุบันในหมวดข่าวต่างๆ รวมถึงผลการวิจัย เผยแพร่ความรู้ ผลการวิจัย สรุปเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจบทความเชิงวิเคราะห์
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวสังคม 277 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวต่างประเทศ 253 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างประเทศ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์โลก
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวสาธารณภัย 176 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าววิทย์ เทคโน 189 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวศิลปะ วัฒนธรรม 211 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวกีฬา 220 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวในพระราชสำนัก 169 recent views

  ข่าวในพระราชสำนัก คือ ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ 146 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น การรับสมัครงาน รับสมัครฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวการเมือง 189 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว 219 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวเกษตร/สิ่งแวดล้อม 209 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวสารโควิด 19 (Covid -19) 334 recent views

  ข่าวสารโควิด 19 ข่าวเกี่ยวกับวัคซีน นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลช่องทางสื่อออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ 199 recent views

  ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ 103 recent views

  ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าววัคซีน sinovac 302 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวค
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ชุดตรววจ ATK (antigent test kit) 78 recent views

  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับชุดตรววจ ATK (antigent test kit)
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าววัคซีนpfizer 180 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับวัคซันไฟเซอร์
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวมาตรการเยียวยา 113 recent views

  ข่าวมาตรการเยียวยา
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวท่องเที่ยวไทย 312 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประจำปี 2564
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวประกันสังคม 272 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวรับสมัครงานราชการ 311 recent views

  ข่าวสารงานราชการรายเดือน ประจำปี 2564 -ข่าวเกี่ยวกับการสมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวเพื่อเกษตรกร 294 recent views

  ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวภูเก็ตแซนด์บ็อก 104 recent views

  ภูเก็ตแซนด์บ็อก
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ข่าวพนักงานราชการเฉพาะกิจ 120 recent views

  ข่าวพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  สำนักข่าว 1 ตุลาคม 2565
 • ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน "ผู้นำ นโยบาย ทิศทางประเทศ" 22 recent views

  ผลสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขนาดสั้น หรือ Pulse Survey ในประเด็น "ผู้นำ นโยบาย และทิศทางประเทศ" เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
  สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2565
 • หลักการจัดทำอินโฟกราฟิก 188 recent views

  รูปแบบในการนำเสนอจะเป็นแบบข้อมูลทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นวิธีการจัดทำอินโฟกราฟิกของกรมประชาสัมพัมธ์ ให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐ ให้มีการเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูล...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • หลักการจัดทำบทความ 136 recent views

  บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริง และในเนื้อหานั้น ผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย เป็นบทความที่ให้ความรู้ ความคิด...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • Website อีบุ๊ก(E-book) 120 recent views

  นโยบายรัฐบาล , สถาบันพระมหากษัตริย์,ความช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 9 กุมภาพันธ์ 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).