สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ : 0 7521 1819