สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ : 0 3260 2019