สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เด็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ : 0 3745 4059