สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ 3 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ : 0 3434 0011