สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 0 5570 5011