สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ : 0 4249 2464