• ข่าวรายงานพิเศษและบทความ 115 recent views

  ข่าวเจาะลึกทุกเหตุการณ์ปัจจุบันในหมวดข่าวต่างๆ รวมถึงผลการวิจัย เผยแพร่ความรู้ ผลการวิจัย สรุปเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจบทความเชิงวิเคราะห์
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวสังคม 281 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวต่างประเทศ 302 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างประเทศ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์โลก
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวสาธารณภัย 154 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าววิทย์ เทคโน 159 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวศิลปะ วัฒนธรรม 212 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวกีฬา 239 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวในพระราชสำนัก 187 recent views

  ข่าวในพระราชสำนัก คือ ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ 150 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น การรับสมัครงาน รับสมัครฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวการเมือง 234 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว 230 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวเกษตร/สิ่งแวดล้อม 210 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ชุดตรววจ ATK (antigent test kit) 74 recent views

  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับชุดตรววจ ATK (antigent test kit)
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวพนักงานราชการเฉพาะกิจ 116 recent views

  ข่าวพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวภูเก็ตแซนด์บ็อก 109 recent views

  ภูเก็ตแซนด์บ็อก
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวเพื่อเกษตรกร 297 recent views

  ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวรับสมัครงานราชการ 339 recent views

  ข่าวสารงานราชการรายเดือน ประจำปี 2564 -ข่าวเกี่ยวกับการสมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวประกันสังคม 303 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวท่องเที่ยวไทย 361 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประจำปี 2564
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566
 • ข่าวมาตรการเยียวยา 123 recent views

  ข่าวมาตรการเยียวยา
  สำนักข่าว 3 มิถุนายน 2566