พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ภัยแล้ง

กรองผลลัพธ์
  • ข่าวสาธารณภัย 98 recent views

    ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    สำนักข่าว 4 ตุลาคม 2565
  • ข่าวสังคม 220 recent views

    ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
    สำนักข่าว 4 ตุลาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).