พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: netec

กรองผลลัพธ์
  • ข่าววิทย์ เทคโน 63 recent views

    ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
    สำนักข่าว 18 มกราคม 2565