สถาบันการประชาสัมพันธ์

  1. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
  2. วางแผนพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
  3. พัฒนานวัตกรรมด้านวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ติดต่อ สถาบันการประชาสัมพันธ์ เลขที่ 125 ซ.อารีย์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2298-5773