สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 0 5541 2729