สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 0 4222 3708