สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ : 0 4561 2545