สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ : 0 7472 1375