สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 0 3481 0123