สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 0 5680 3553