สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 1 ถ.บรรณาการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 0 4482 2502 เว็บไซต์ : chaiyaphum.prd.go.th