สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 0 3533 6550