พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข่าว แท็ค: ภัยแล้ง

กรองผลลัพธ์
  • ข่าวสาธารณภัย 32 recent views

    ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    สำนักข่าว 16 พฤศจิกายน 2564
  • ข่าวสังคม 77 recent views

    ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
    สำนักข่าว 16 พฤศจิกายน 2564