พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ภัยแล้ง ดินถล่ม

กรองผลลัพธ์
  • ข่าวสาธารณภัย 60 recent views

    ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    สำนักข่าว 18 มกราคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).