พบ 29 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
 • ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน "ปัจจัยสำคัญและนโยบายที่ทำให้คนไทยอยากออกไปใช้สิ... 0 recent views

  ผลสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขนาดสั้น หรือ Pulse Survey ในประเด็น "ปัจจัยสำคัญและนโยบายที่ทำให้คนไทยอยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565
  สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 26 มกราคม 2566
 • ข่าวสารโควิด 19 (Covid -19) 0 recent views

  ข่าวสารโควิด 19 ข่าวเกี่ยวกับวัคซีน นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ 0 recent views

  ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 26 มกราคม 2566
 • ข่าววัคซีน sinovac 0 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวค
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าววัคซีนpfizer 0 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับวัคซันไฟเซอร์
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวมาตรการเยียวยา 0 recent views

  ข่าวมาตรการเยียวยา
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวท่องเที่ยวไทย 0 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประจำปี 2564
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวประกันสังคม 0 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวรับสมัครงานราชการ 0 recent views

  ข่าวสารงานราชการรายเดือน ประจำปี 2564 -ข่าวเกี่ยวกับการสมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวเพื่อเกษตรกร 0 recent views

  ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวภูเก็ตแซนด์บ็อก 0 recent views

  ภูเก็ตแซนด์บ็อก
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวพนักงานราชการเฉพาะกิจ 117 recent views

  ข่าวพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน "ผู้นำ นโยบาย ทิศทางประเทศ" 24 recent views

  ผลสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขนาดสั้น หรือ Pulse Survey ในประเด็น "ผู้นำ นโยบาย และทิศทางประเทศ" เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
  สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 26 มกราคม 2566
 • ชุดตรววจ ATK (antigent test kit) 77 recent views

  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับชุดตรววจ ATK (antigent test kit)
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวเกษตร/สิ่งแวดล้อม 226 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว 228 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวการเมือง 211 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ 134 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น การรับสมัครงาน รับสมัครฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวในพระราชสำนัก 177 recent views

  ข่าวในพระราชสำนัก คือ ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวกีฬา 230 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวศิลปะ วัฒนธรรม 239 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าววิทย์ เทคโน 181 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวสาธารณภัย 149 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวต่างประเทศ 259 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างประเทศ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์โลก
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวรายงานพิเศษและบทความ 124 recent views

  ข่าวเจาะลึกทุกเหตุการณ์ปัจจุบันในหมวดข่าวต่างๆ รวมถึงผลการวิจัย เผยแพร่ความรู้ ผลการวิจัย สรุปเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจบทความเชิงวิเคราะห์
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวสังคม 273 recent views

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
  สำนักข่าว 26 มกราคม 2566
 • ข่าวหมอพร้อม 201 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับแอพหมอพร้อม
  สำนักข่าว 5 สิงหาคม 2564
 • ข่าวPM 2.5 221 recent views

  ข่าวเกี่ยวกับ PM2.5
  สำนักข่าว 5 สิงหาคม 2564
 • ข่าวคลัสเตอร์คลองเตย 173 recent views

  ข่าวคลัสเตอร์คลองเตย
  สำนักข่าว 5 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).