พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF แท็ค: สี

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลอินโฟกราฟิก 102 recent views

    รูปแบบในการนำเสนอจะเป็นแบบข้อมูลทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นวิธีการจัดทำอินโฟกราฟิกของกรมประชาสัมพัมธ์ ให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐ ให้มีการเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูล...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).